norrportenarena.se

Att driva en arena med vinst

Arenor är något som får tidningarnas rubriker, men även om de får uppmärksamhet kan det konstateras att det byggs allt färre arenor runtom i Sverige. En avgörande faktor bakom denna utveckling är svårigheten att få arenaverksamheterna, det vill säga de verksamheter som ska finansiera driften av arenorna, att bära sig ekonomiskt. Det finns i vårt avlånga land ett otal exempel på olika arenabyggen vilka har gjort totala ekonomiska kraschlandningar. I flertalet fall har detta inneburit att den kommun i vilken arenan är belägen har varit tvungna att gå in med kommunens, och därmed skattebetalarnas, pengar för att rädda arenaverksamheten från konkurs.

Svårt att driva arenaverksamheter med vinst

Att driva en arena så att den bär sig ekonomiskt är en komplicerad uppgift. På de flesta orter där det finns en större arena är kommunen medfinansiär i någon form. Det är i de flesta fall inte möjligt att driva en arenaverksamhet utan en hjälpande hand från kommunen eller någon annan offentlig aktör.

Ofta sker detta genom att kommunen betalar ut bidrag till arenaverksamheten, med hänvisning till att det till exempel bedrivs ungdomsverksamhet på arenan. Att skattepengar används för att finansiera ungdomsidrott är något som de flesta väljare kan acceptera. Många kommuner betalar emellertid även ut någon form av marknadsföringsbidrag till arenaverksamheten. Detta görs med argumentationen att arenan “sätter kommunen på kartan” eller liknande, något som ofta leder till hätska diskussioner på det kommunalpolitiska planet.

Förvaltningen är viktig

För att en arena ska kunna vara ekonomiskt bärkraftig över tid, är det en nödvändig förutsättning att förvaltningen av arenan är en prioriterad uppgift. Ett bristande underhåll kommer förr eller senare att leda till ökade kostnader i form av dyra reparationer och vissa fall även omfattande ombyggnationer.

I förvaltningen av en arena ingår att löpande göra riskbedömningar för att förhindra framtida och oförutsedda kostnader. Detta är en komplex uppgift, varför de flesta arenaverksamheter ofta tar in externa konsulter i denna del. Briab är ett företag som specialiserat sig på att förebygga brand, skadegörelse, inbrott och andra riskfaktorer https://briab.se/vara-tjanster/brandvatteninbrott/. Denna typ av tjänster är något som, om inte alla, så i vart fall de flesta arenaverksamheter borde vara intresserade av. Ett förebyggande arbete för att undvika framtida och kostsamma händelser är en god och långsiktig investering för alla arenaverksamheter.

Multiarenor är framtiden

För att en arenaverksamhet ska kunna bära sig ekonomiskt är det inte möjligt att bygga en arena för endast en verksamhet. De enorma fotbollsarenornas tid är sedan länge förbi. Inte ens de mäktiga klubbarna i Europa kan längre förlita sig på endast fotbollen som intäktskälla för en arenaverksamhet. Även de stora fotbollsklubbarna får idag finna sig i att dela sina arenor med andra verksamheter och evenemang, som till exempel konserter och hästtävlingar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *