norrportenarena.se

Det storslagna faktumet

Finns det något lika iögonfallande som arenor fyllda med människor?

Detta fenomen skapar en naturlig eufori och en glädje svår att ta miste på. Det behöver inte alltid handla om en särskilt stor stadium för att skapa den mäktiga känslan av närvaro. Uttrycket ”det får en att sväva” kunde inte bli mer sanningsenligt eftersom det som finns under har förmågan att försvinna. Det här kan i sin tur ställa krav på ett bra pris på golvslipning där två flugor kan slås i en smäll. Detta är också något fundamentalt för arenor i allmänhet eftersom golvet i sin tur är en bärande del av upplevelsen. Golvslipning kan med fördel även användas i andra avseenden och kräver inte nödvändigtvis en stor arena.

Föreningarnas moder

Utan människan skulle förmodligen heller inga arenor existerat. Hen är nämligen den enda levande varelse som kan förställa sig sin och andras framtid. Det går som människa att agera idag utifrån hur morgondagen förväntas se ut. Det här har samtidigt också gett utrymme för alla de skapelser världen skådat där tekniska konstruktioner såsom arenor är ett sådant exempel. Detta tillvägagångssätt har på gott och ont både gjort oss till planetens härskare samt sabotörer. Vi är människor med en fantastisk anpassningsförmåga. Denna har också förmågan att ibland sträcka sig för långt, vilket skapat en ständigt orolig värld kantad av krig, konflikter och orättvisa.

Det kan inte stickas under stol med det faktum att arenor både är någonting av samt för människor. Det är både vi som ligger bakom, samlas och utvecklar dem. Den totala känslan av samhörighet saknar motstycke eftersom arenor i sin renaste form utstrålar detta förhållande. Paradoxalt nog råder även en slags utopi kring det här på grund av alla de oroligheter samt konflikter som kan uppstå vid evenemang, matcher och spel. Genom historiens gång har världen skådat en lång rad arenor. Allt från gladiatorspel på Colosseum i Rom till Ishockey på Madison Square Garden.

En annan värld

Arenor är mångfacetterade i den mån att de kan skildra mötet mellan kulturer, religioner och andra ytterligheter på ett tämligen fascinerande sätt. Det är något så mycket mer än bara just en plats där konserten eller matchen utspelar sig. Det är bakom kulisserna de avgörande dragen framträder, vilket också påvisar vad arenorna är samt står för. Det spelar heller ingen roll om det gäller Camp Nou i Barcelona eller en mindre utformning i någon bortglömd del av världen. Vi har genom historiens gång fått ta del av kokande, böljande och livs levande arenor även om de nödvändigtvis inte överstiger 50 000 åskådare.

Det senaste året har i många avseenden varit revolutionerande, vilket inte minst visat sig när det kommer till arenor runt om i världen. Dessa har i pandemins fotspår gapat tomma och inte varit att känna igen. Det är också först vid denna urholkning gemene man får se baksidan av myntet.

Vi går trots allt mot ljusare tider igen och förhoppningsvis går det snart att ta del av fullsatta arenor med välslipade golv igen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *