norrportenarena.se

Alternativa intäktskällor för moderna arenor

Gårdagens arenor, där den enda hyresgästen bestod av en fotbollsförening, är ett minne blott. Det är inte ekonomiskt möjligt att driva en modern arena om den inte är fylld med både aktiviteter och hyresgäster. Idag är arenorna byggnationer som kan husera de mest skilda aktiviteter. Dessutom består hyresgästerna inte endast av idrottsföreningar. Idag utgörs de till stor del av olika företag, som använder sig av arenans utrymmen för sin verksamhet vilket genererar intäkter till arenaverksamheten.

Kontorsutrymme som intäktskälla för arenor

Många moderna arenor består till stor del av kontorslokaler. En del av dessa används som kansli av de föreningar som har sin verksamhet på arenan. Den största delen av kontorsutrymmena hyrs emellertid ofta ut till andra företag. För många arenor utgör uthyrningen av kontorslokaler en stor del av arenans intäkter. Det är dessutom stabila och relativt säkra intäkter eftersom avtalen som regel tecknas med mycket långa löptider.

En modern form av kontorsuthyrning som sannolikt kommer att börja synas på olika arenor inom en snar framtid är coworking. Detta begrepp kan, mycket enkelt förklarat, beskrivas som korttidsuthyrning av kontorsplatser i lokaler med gemensamhetsutrymmen, fritt internet, reception med mera. Intresset för coworking ökar för varje månad och det finns idag en mycket stor efterfrågan på denna typ av kontorslösningar. Den arena som kan erbjuda coworking i sina lokaler kommer att kunna hyra ut sina utrymmen relativt omgående. Coworking är dessutom en hyresform som många supportrar med småföretag sannolikt hade nappat på och hyrt in sig i lokalerna. Vad kan väl kännas bättre för en hammarbysupporter som driver ett mindre konsultföretag än att hyra in sig på Hammarby Arena?

Restaurangverksamheter som intäktskälla

En viktig intäktskälla för många arenor är restauranger och serveringsverksamheter. Vanligtvis fungerar de som vanliga restauranger och har öppet en del av lokalerna de dagar som det inte finns några evenemang på arenan. De dagar som det förekommer evenemang öppnar man upp samtliga lokalytor och bedriver försäljning av de drycker och den mat som passar för det aktuella evenemanget. Utbudet av mat och dryck är inte detsamma vid en fotbollsmatch som vid en mässa för skönhetsprodukter.

Köpcentrum som intäktskälla

En allt vanligare intäktskälla för moderna arenor är att man bygger ett köpcentrum i direkt anslutning till arenan. Därefter hyr man ut lokalerna till framförallt butiker i form av klädesbutiker, sportbutiker men även mindre livsmedelsbutiker. Dessa typer av hyresavtal är generellt en stabil och trygg intäktskälla. Det är inte ovanligt att den typen av avtal tecknas med löptider på tio år. Dessutom medför ett köpcentrum att det alltid finns folk i rörelse kring arenan vilket underlättar för arenaverksamheten att marknadsföra de sportevenemang och andra evenemang som löpande äger rum på arenan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *